För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av ditt köp

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och de uppgifter som behövs för att kunna utföra tjänsten och för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp. Om dina kontaktuppgifter inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att genomföra ditt köp eller i övrigt uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt köp för att kunna hantera dina eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp.

Profilering

När du använder någon av MLT:s webbsidor kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, din köphistorik och ditt surfbeteende på vår sajt. I detta arbete använder vi oss t.ex. av verktyget Google Analytics. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.

För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

  • För att våra delägare (och eventuellt inlejda transportörer) ska kunna genomföra den tjänst du beställt av oss delar vi dina kontaktuppgifter med dem.
  • Betaltjänstleverantörer.
  • Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss.

 

Var behandlas dina personuppgifter geografiskt?

Vi hanterar normalt dina personuppgifter i Sverige och i undantagsfall i USA (leverantören innehar Privacy Shield certifiering).

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera ditt köp eller för att fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt köp eller fullgöra vårt avtal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Om du vill diskutera eller påverka vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via dataskyddsradet@mltab.com eller ringa till oss på 010-722 28 00.

 

Hur använder vi cookies?

När du besöker någon av våra webbplatser sparas cookies på din dator. Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Vår webbsida kan läsas utan att cookies accepteras, dock kan vissa funktioner på sidan vara begränsade.