Dustex – 100% ekologisk dammbindning

Dustex är ett miljövänligt och effektivt dammbindningsmedel för att förbättra och förlänga livslängden på din väg. Dustex framställs av Lignin och är 100% ekologiskt. Ett bra val för miljön och för dig.

Vi kör för det mesta åt vägsamfälligheter och företag samt kör Dustex normalt i trakterna kring Sala, Uppsala, Stockholm, Västerås, Gävle, Fagersta med omnejd. Men tveka inte att kontakta oss om du bor på annan ort så hjälper vi dig.

Dustex gör din väg säkrare

Vägdammet kan utgöra en trafikfara för bakomliggande fordon samt kan utgöra skada för närliggande miljö som mark och vattendrag. Med Dustex som dammbindningsmedel reduceras vägdammet mycket effektivt och miljövänligt.

Dustex från sidan
Gran

6 fördelar med Dustex

  • Mycket miljövänligt dammbindningsmedel.
  • 100% Ekologiskt utvunnet från gran. 
  • Förbättrad vägbärighet och minskade tjälskador
  • Leder till minskat behov av underhåll av väg. 
  • Bryts ned av naturen och är ofarligt för djur och natur. 
  • Ger inga upphov till rostskador på fordon. 

Vad är Dustex?

Dustex är ett ekologiskt bindemedel som är tillverkat av Lignin, en förnyelsebar råvara som utvinns av gran och är en restprodukt som blir vid tillverkningen av pappersmassa. Dustex limmar ihop dammpartiklar med det grövre gruset och på så sätt förhindrar dammbildning och dessutom är det helt ofarligt för människor, växter och djur. Risken för rost och slitage på ditt fordon minskar markant.

Varför ska man använda dammbindningsmedel?

En dammande väg bidrar till en osäker miljö för fordon och trafikanter och kan i värsta fall vara rent farligt då sikten för trafikanter hindras. Även närliggande miljö och boenden som bor längs vägen påverkas negativt.

När vägdammet, som består av grusets finmaterial, försvinner som damm och av andra naturliga faktorer som ex väder kan det grövre gruset få röra sig mer fritt. Detta leder till att mer underhåll av vägen som hyvlingar och stödgrusningar behövs. Med rätt underhåll av vägen och ett effektivt dammbindningsmedel leder det till en säkrare och bättre väg till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan.

Med Dustex som dammbindningsmedel reduceras vägdammet mycket effektivt och miljövänligt.

Vill du veta mer om Dustex? 

Har du fler frågor om hur vi kan hjälpa er med din väg eller vill veta mer om hur Dustex fungerar? Tveka inte att kontakta oss idag.

Ring oss idag på 010-722 28 58 eller per mail calle.schon@mltab.com

RING OSS IDAG!
MLT Lastbil som sprider Dustex