MLT är delägare av TRB

Om TRB Sverige
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av elva större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

Här hittar du aktuellta drivmedelspriser

MLT tillämpar veckopris på drivmedel. Priserna gäller från måndag 00:00:00 till söndag 23:59:50. Priset som gäller kan av administrativa orsaker ibland inte uppdateras exakt samma tid. Men uppstår det frågor gällande detta kontakta oss gärna.

Veckopris MLT

Senaste nyheterna från MLT DRIV

 

2022-10-31 Nu kan vi tanka på Paroys stationer

Här hittar du var dom finns …Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

2022-10- 22 AdBlue priset går ner

Det beror på att …Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.