MLT är delägare av TRB

Om TRB Sverige
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av elva större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

Här hittar du aktuellta drivmedelspriser

MLT tillämpar veckopris på drivmedel. Priserna gäller från måndag 00:00:00 till söndag 23:59:50. Priset som gäller kan av administrativa orsaker ibland inte uppdateras exakt samma tid. Men uppstår det frågor gällande detta kontakta oss gärna.

Veckopris MLT

Senaste nyheterna från MLT DRIV

 

2022-10-31 Nu kan vi tanka på Paroys stationer

 

2022-10- 22 AdBlue priset går ner