Bergkross 0-16 mm. Används som översta laget på vägar och uppfarter

Bergkross 0-32 mm. Används som mellanlager i vägar och uppfarter eller som bottenlagerpå gångytor

Bergkross 0-4 mm. Används som sättsand under marksten, skyddsfyllning av rör mm

Dekorsten av bergkross. Bergkross 8-16 mm.