Jord för trädgårdsland. Jord för grönsaksodling

Jord för grässådd eller rullgräs. Växtlager för gräsmatta.

Finjustering av befintlig gräsmatta. Jord för utjämning av svackor och gropar i gräsmatta. Säljs endast i säck.

Planteringsjord för perenner och häckar. Jord för plantering av perenner buskar och träd.

Planteringsjord för perenner och häckar. Jord för plantering av perenner buskar och träd.