MLT saluför gräsmattejord, frilandsjord, K-dress och Trädgårdsjord av mycket hög kvalitet. Genom att beställa en jordleverans av oss kan du spara mycket tid då vi levererar din beställning direkt till din angivna adress i Uppsala med omnejd. Vår generösa prissättning i kombination med den höga kvaliteten på våra jordprodukter och transporttjänster innebär att du är i säkra händer när du beställer jord och jordleveranser från oss. Kontakta oss gärna nu på 010-722 28 00.

FRILANDSJORD 72701 naturgödslad Hasselfors rotogräsfria frilandsjord. Passar för plantering av buskar och perenner där det önskas hög mullhalt och god näringstillgång. Utmärkt val till köksträdgården med potatis och rotsaker.Innehåller torv, sand, rotogräsfri lera, (barkmull), gödsel Biofer (kalk). Kan innehålla berg- och naturkross.

GRÄSMATTEJORD 710 ogödsladHasselfors gräsmattejord för nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lika bra för grässådd eller till rullgräs.Innehåller sand, torv, lera, kan innehålla kompost, mindre mängder naturkross eller bergkross.

K-DRESS 721 gödslad & kalkad Hasselfors K-dress används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Kalkar, gödslar och jordförbättrar samtidigt. Innehåller sand, finsiktad specialtorv, gödsel (NPK 11-5-18). Säljs endast i säck.

TRÄDGÅRDSJORD E716 mineralgödslad Hasselfors rotogräsfria trädgårdsjord för perenner, buskar och träd. Leran och det organiska materialet ser till att fukt och näringsämnen hålls i växtbädden. Sanden ger en god och stabil struktur. Innehåller sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, gödsel (NPK 11-5-18). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.

TRÄDGÅRDSJORD E717 naturgödslad Hasselfors rotogräsfria trädgårdsjord för perenner, buskar och träd. Leran och det organiska materialet ser till att fukt och näringsämnen hålls i växtbädden. Sanden ger en god och stabil struktur. Innehåller sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, gödsel (BIOFER). Kan innehålla kompost, natur- eller bergkross och kalk.