Dekor

Bark

Täckbark 10-40 mm. Täckbark för planteringen

Bergkross 0-16 mm. Används som översta laget på vägar och uppfarter

Bergkross 0-32 mm. Används som mellanlager i vägar och uppfarter eller som bottenlagerpå gångytor

Bergkross 0-4 mm. Används som sättsand under marksten, skyddsfyllning av rör mm

Dekorsten av bergkross. Bergkross 8-16 mm.

Jord för trädgårdsland. Jord för grönsaksodling

Jord för grässådd eller rullgräs. Växtlager för gräsmatta.

Finjustering av befintlig gräsmatta. Jord för utjämning av svackor och gropar i gräsmatta. Säljs endast i säck.

Dekorsten 8-30 mm. Dekorsten för trädgården vitaktig

Bakbar sand till sandlådor. Natursand 0-2 mm.

Planteringsjord för perenner och häckar. Jord för plantering av perenner buskar och träd.

Planteringsjord för perenner och häckar. Jord för plantering av perenner buskar och träd.